Figura i jej obraz w jednokładności o środku O i skali k. Oznaczenie takiej jednokładności. Na pierwszym rysunku jest odcinek i jego obraz w jednokładności o środku O i skali 2. Na drugim rysunku jest trójkąt i jego obraz w jednokładności o środku O i skali -2. Na trzecim rysunku jest kwadrat i jego obraz w jednokładności o środku O wewnątrz kwadratu i skali 1/2. Na czwartym rysunku jest okrąg i jego obraz w jednokładności o środku O i skali k=-1/3. Obraz figury w jednokładności o skali k ma inne wymiary niż pierwotna figura. Obwód zmienia się |k| razy, a pole k^2 razy. Jednokładność w układzie współrzędnych. Obrazem punktu A=(x,y) w jednokładności o środku O w początku układu współrzędnych i skali k jest punkt A'=(kx,ky). Na pierwszym rysunku obraz punktu A=(2,1) w jednokładności względem początku układu współrzędnych ma współrzędne (6,2). Na drugim rysunku narysowałem odcinku w układzie współrzędnych, które są do siebie jednokładne względem początku układu współrzędnych. Skala jednokładności jest równa -1/2.