Przykłady jak się zmienia obwód i pole figury, po przekształceniu jej w jednokładności.