rozwiązanie
Dany jest trójkąt, którego dwa boki mają długości 8 cm i 12 cm, kąt zawarty między tymi bokami ma miarę 120 stopni. Oblicz długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie. Twierdzenie cosinusów. Minimalny zestaw wzorów redukcyjnych. Tabela wartości funkcji trygonometrycznych. Okrąg opisany na trójkącie.