Równanie z potęgą x, której wykładnikiem jest dodatnia liczba parzysta 2n, ma 2 rozwiązania, dla a>0; 1 rozwiązanie, dla a=0; 0 rozwiązań dla a<0. Równanie z potęgą x, której wykładnikiem jest dodatnia liczba nieparzysta, ma zawsze jedno rozwiązanie,