Potęga liczby ujemnej z parzystym wykładnikiem: 0,2,4,6,… jest dodatnia np.: (-8)^0 = 1, (-7)² = 49, (-3)^4 = 81, (-2)^6 = 64. Potęga liczby ujemnej z nieparzystym wykładnikiem: 1,3,5,7,… jest ujemna np.: (-8)^1 = -8, (-7)³ = -343, (-3)^5 = -243, (-2)^7 = -128.