Teoria
rozwiązanie
Przekształcając wielomian W(x)=x^3+2x^2+9x+18 rozłóż go na czynniki, a następnie odczytaj pierwiastki. Rozkład wielomianu na czynniki. Pierwiastek wielomianu.