rozwiązanie
W kwadrat ABCD wpisano kwadrat EFGH, jak pokazano na poniższym rysunku. Wiedząc, że |AB|=1 oraz tangens kąta AEH równa się 2/5, oblicz pole kwadratu EFGH. Funkcje trygonometryczne. Twierdzenie Pitagorasa.