rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Proste o równaniach y = -1/m-2 x - 1 i y = 1/3x + 1 są równoległe. Wynika stąd, że A. m = 5/3 B. m=-1 C. m = 7/3 D. m=5 Proste równoległe. Funkcja liniowa.