rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Dany jest trójkąt prostokątny ABC o bokach |AC|=24, |BC|=10, |AB|=26. Dwusieczne kątów tego trójkąta przecinają się w punkcie P (zobacz rysunek). Odległość x punktu P od przeciwprostokątnej AB jest równa A. 2 B. 4 C. 5/2 D. 13/3 Dwusieczna. Promień okręgu wpisanego w trójkąt. Pole trójkąta.