rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Wykresem funkcji kwadratowej f określonej wzorem f(x) = -3(x+4)(x-2) jest parabola o wierzchołku W=(p,q). Współrzędne wierzchołka W spełniają warunki A. p > 0 i q > 0 B. p < 0 i q > 0 C. p < 0 i q < 0 D. p > 0 i q < 0. Wykres funkcji kwadratowej. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej. Ramiona paraboli.