rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f określonej w zbiorze (-1,7). Wskaż zadanie prawdziwe. A. Funkcja f ma trzy miejsca zerowe. B. Zbiorem wartości funkcji f jest <-1,1). C. Funkcja f osiąga wartość największą równą 1. D. Funkcja f osiąga wartości ujemne dla argumentów ze zbioru (-1,0). Zbiór wartości. Miejsce zerowe. Argumenty i wartości.