rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Proste o równaniach y=3x-5 oraz y = m-3/2 x + 9/2 są równoległe, gdy A. m=1 B. m=3 C. m=6 D. m=9. Proste równoległe. Funkcja liniowa.