rozwiązanie
Udowodnij, że dla każdej liczby całkowitej k i dla każdej liczby całkowitej m liczba k^3m - km^3 jest podzielna przez 6. Wzory skróconego mnożenia. Zbiory liczbowe. Skróty na zakończenie dowodu: c.n.u., c.n.w, c.n.d, c.b.d.o, c.k.d..