Wzór na liczby parzyste całkowite to 2k, gdzie k to dowolna liczba całkowita. Przykłady. Podstawiając do wzoru kolejne liczby całkowite, otrzymuję liczby parzyste: 0,2,4,6,..., -2,-4,-6,... Wzór na liczby nieparzyste całkowite to 2k+1, gdzie k to dowolna liczba całkowita. Przykłady. Podstawiając do wzoru kolejne liczby całkowite, otrzymuję liczby nieparzyste: 1,3,5,7,...,-1,-3,-5,... Wzór na liczby parzyste naturalne to 2n, liczby nieparzyste naturalne to 2n+1, gdzie n to dowolna liczba naturalna.