rozwiązanie
Rozwiąż równanie 4x^3+4x^2-x-1 = 0. Rozkład wielomianu na czynniki. Wzór skróconego mnożenia.