Wynik niektórych granic jest oczywisty, jeżeli podstawia się kolejne liczby naturalne.