Granica ciągu przy n rozbieżnym do nieskończoności. Odgadywanie prostych granic.