rozwiązanie
Rozwiąż nierówność x+2/2 + x-1/3 > 4 i zaznacz rozwiązanie na osi liczbowej. Przedziały liczbowe.