rozwiązanie
Rozwiąż nierówność 7(x-3) <= 5(3+2x) i zaznacz rozwiązanie na osi liczbowej. Przedziały liczbowe.