rozwiązanie
Rozwiąż równanie x^3-6x^2-11x+66 = 0. Zadanie z matury poprawkowej z matematyki - sierpień 2014. Rozkład wielomianu na czynniki. Wzór skróconego mnożenia.