rozwiązanie
Funkcja liniowa f(x) = (m^2-4)x+2 jest malejąca, gdy A. m ∈ (-oo,-2), B. m ∈ (2,+oo), C. m ∈ {-2,2}, D. m ∈ (-2,2). Funkcja liniowa. Wzory skróconego mnożenia.