rozwiązanie
Rozwiąż równanie 9x^3+18x^2-4x-8 = 0. Rozkład wielomianu na czynniki. Wzór skróconego mnożenia.