Teoria
rozwiązanie
Rozwiąż nierówność wielomianową -(x-7)(x+1)(x+5) <= 0. Nierówność wielomianowa. Pierwiastek wielomianu. Krotność pierwiastka wielomianu.