rozwiązanie
Rozwiąż równanie 3x^3 - 4x^2 - 3x + 4 = 0. Rozkład wielomianu na czynniki. Wzór skróconego mnożenia.