Zadania  +  Rozwiązania
Ekstremum funkcji to lokalne minimum lub maksimum co pokazałem na rysunku. Ekstrema funkcji znajdujemy sprawdzając dla jakich argumentów x pochodna funkcji przyjmuje wartość równą 0, a następnie badając znak pochodnej wokół tych argumentów. Jeżeli pochodna funkcji ma w punkcie x_1 pochodną równą zero, a dla argumentów mniejszych od x_1 pochodna jest dodatnia i dla argumentów większych od x_1 pochodna jest ujemna to funkcja ma w punkcie x_1 maksimum. Jeżeli pochodna funkcji ma w punkcie x_1 pochodną równą zero, a dla argumentów mniejszych od x_1 pochodna jest ujemna i dla argumentów większych od x_1 pochodna jest dodatnia to funkcja ma w punkcie x_1 minimum.