Zadania  +  Rozwiązania
Pochodna funkcji, definicja, interpretacja geometryczna. Funkcja różniczkowalna w punkcie, związek między pochodną a wykresem funkcji.