rozwiązanie
Zadanie 22 z matury podstawowej - maj 2013. Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest równy 5. Wtedy A. p = 1/36, B. p = 1/18, C. p = 1/12, D. p = 1/9. Reguła mnożenia.. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa.