rozwiązanie
Zadanie 21 z matury podstawowej - maj 2013. Pole powierzchni bocznej stożka o wysokości 4 i promieniu podstawy 3 jest równe A. 9pi, B. 12pi, C. 15pi, D. 16pi Twierdzenie Pitagorasa. Stożek.