rozwiązanie
Zadanie 15 z matury podstawowej - maj 2013. Średnice AB i CD okręgu o środku S przecinają się pod kątem 50 stopni (tak jak na rysunku). Miara kąta alfa jest równa A. 25 stopni, B. 30 stopni, C. 40 stopni, D. 50 stopni Kąty wierzchołkowe i przyległe. Twierdzenie o kącie wpisanym i środkowym.