rozwiązanie
Zadanie 8 z matury podstawowej - maj 2013. Prosta o równaniu y = 2/m x + 1 jest prostopadła do prostej o równaniu y = -3/2 x - 1. Stąd wynika, że A. m = -3, B. m = 2/3, C. m = 3/2, D. m = 3. Proste równoległe i prostopadłe. Funkcja liniowa.