rozwiązanie
Kąt alfa jest ostry i sin alfa = pierwiastek z 3 / 2. Oblicz wartość wyrażenia sin^2 alfa - 3cos^2 alfa. Związki pomiędzy funkcjami trygonometrycznymi. Funkcje trygonometryczne.