rozwiązanie
Wyznacz równanie okręgu przechodzącego przez punkt A=(1,8) i stycznego do obu osi układu współrzędnych. Rozważ wszystkie przypadki. 1468.html. Wzory skróconego mnożenia. Równanie kwadratowe.