rozwiązanie
Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 6 i 8. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy A. 14, B. 8, C. 6, D. 5 Okrąg opisany na trójkącie. Twierdzenie Pitagorasa. Okrąg, koło, promień, średnica, cięciwa.