rozwiązanie
Ciąg arytmetyczny (a_n) jest określony wzorem a_n=2n-1 dla n>=1. Różnica tego ciągu jest równa A. -1, B. 1, C. 2, D. 3 Wzór ogólny ciągu. Ciąg arytmetyczny.