rozwiązanie
Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych podzielnych przez 15 lub 20? Zbiory liczbowe.