Teoria
rozwiązanie
Rozwiązanie nierówności wielomianowej x(x+1)(x-3)<0. Wielomian jest w postaci iloczynowej. Nierówność wielomianowa. Pierwiastek wielomianu. Krotność pierwiastka wielomianu.