Teoria
rozwiązanie
Oblicz wyrażenie z potęgami: 2 * 5^20 - 5^18 / 25^9 Iloczyn potęg. Potęgowanie potęgi.