rozwiązanie
Dla jakiego m wykres funkcji liniowej f(x)=(1-10m)x+8 jest prostopadły do wykresu funkcji liniowej f(x)=5mx-2? Proste równoległe i prostopadłe. Funkcja liniowa. Równanie kwadratowe.