rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Oblicz pochodną funkcji: f(x) = 2{x-2 \o x+3} Wzory na pochodną funkcji. Wzory na potęgowanie i pierwiastkowanie.