rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Oblicz pochodną funkcji: f(x) = {5x^7 \o -3x^5-6x^4+8x} Wzory na pochodną funkcji. Wzory na potęgowanie i pierwiastkowanie.