rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Oblicz pochodną funkcji: f(x) = {10 / 3x^2+4x+1} Wzory na pochodną funkcji. Wzory na potęgowanie i pierwiastkowanie.