rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Oblicz pochodną funkcji: f(x) = {10 / prw{5}{x}} + 3x^8 - {4 / 3prw{x}} Wzory na pochodną funkcji. Wzory na potęgowanie i pierwiastkowanie.