rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Oblicz pochodną funkcji: f(x) = ax^7 - b/x +c Wzory na pochodną funkcji.