Teoria
rozwiązanie
Mnożenie i dzielenie potęg o jednakowej podstawie. Potęgowanie pierwiastków. Zamiana pierwiastków w potęgi. Zamiana potęgi z wykładnikiem 1/n na pierwiastek. Potęgowanie potęgi. Iloczyn potęg. Iloraz potęg. Potęga z wykładnikiem 1.