Teoria
rozwiązanie
Rozwiąż równanie x^3+1=0. Równanie z potęgą nieparzystą. Potęgowanie liczb ujemnych.