Teoria
rozwiązanie
Obliczanie iloczynu pierwiastków czwartego stopnia Zamiana potęgi z wykładnikiem m/n na pierwiastek. Skracanie ułamków. Potęgowanie potęgi. Potęga iloczynu. Iloczyn potęg.