Zadania z prostych równań z wartością bezwzględną rozwiązywane algebraicznie.