rozwiązanie
Rozwiąż równanie |x+4| = -5. Definicja wartości bezwzględnej.