Teoria
rozwiązanie
Nierówność wielomianowa w postaci iloczynowej x(x-3)(x+2)>0. Odczytanie pierwiastków wielomianu rozłożonego na czynniki. Wykres wielomianu. Pierwiastki wielomianu. Krotność pierwiastków. Nierówność wielomianowa. Pierwiastek wielomianu. Krotność pierwiastka wielomianu.