Teoria
rozwiązanie
Wykonaj dzielenie korzystając ze schematu Hornera: (x^3-6x^2+13x-12):(x-3) Schemat Hornera.